Λύση: .

Στη σημερινή απαιτητική αγορά, η πληροφορική γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος για τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ομαλός και συνεχής κύκλος δραστηριότητας, προστατευμένος από προβλήματα που υπονομεύουν την παραγωγικότητα, και να προωθηθεί η καινοτομία ενώ θα ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ισχυρές και συνεπείς υπηρεσίες πληροφορικής.

Καθώς αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας, αλλάζει και ο τρόπος που προσφέρονται οι υπηρεσίες πληροφορικής. Η ζήτηση δεν είναι μόνο για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά για ένα ευέλικτο μοντέλο που μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένα, πλήρως προσαρμόσιμα πακέτα τα οποία  ενισχύουν την παραγωγικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα μιας επιχείρησης με στοχευμένο τρόπο.

Οι υπηρεσίες πληροφορικής σήμερα είναι εξαιρετικά διαφορετικές και ποικίλες ως προς τις ανάγκες που καλύπτουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δύο επιχειρήσεις όμοιες στις απαιτήσεις τους στην πληροφορική και επομένως κανένα πακέτο που ταιριάζει σε όλους δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη  βελτιστοποίηση της ροής εργασίας και της παραγωγικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Εδώ έρχεται το IT-as-a-Service (ITaaS).

OpEx

Επεκτασιμότητα

Κλιμάκωση

Μεταμόρφωση

Επεξήγηση του IT-as-a-Service

Το ITaaS χειρίζεται την πληροφορική ως προϊόν υπηρεσιών end-to-end το οποίο προσφέρεται σε επιχειρήσεις έναντι μηνιαίας χρέωσης. Κάτω από την ομπρέλα του ITaaS, παρέχεται σε μια επιχείρηση το hardware, το software, και η υποστήριξη που καλύπτει τις ακριβείς ανάγκες της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο είναι πλήρως προσαρμόσιμο, εξαιρετικά αποδοτικό οικονομικά, και δίνει στις επιχειρήσεις το προβάδισμα στον ανταγωνισμό μέσα στον κλάδο τους.

Η Bionic προσφέρει το ITaaS σε ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο, και πλήρως προσαρμόσιμο μοντέλο το οποίο επιτρέπει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία που χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπουν τις δαπάνες πληροφορικής τους από κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) σε λειτουργικές δαπάνες (OpEx).

Με το μοντέλο ItaaS της Bionic, οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν συνεχώς ενημερωμένες, υπερσύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικής και υποστήριξη σε με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε hardware ή software το οποίο γρήγορα θα καταστεί ξεπερασμένο ή θα χρειάζεται ακριβές αναβαθμίσεις.

Το μοντέλο ITaaS της Bionic προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν την υποδομή, τα τελικά σημεία και την υποστήριξη, καθιστώντας τις επιχειρήσεις επεκτάσιμες και ευέλικτες, με πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή πληροφορική για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Ο κατάλογός μας ITaaS

Η Bionic προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εντός του πλαισίου ITaaS. Με ένα συγκριτικά χαμηλό αρχικό κόστος επένδυσης, οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν πρόσβαση σε βελτιωμένες και συνεχείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε:

Contact us Today!

Send us a message

Locate Us

Follow us

Scroll to Top